HTML

- Auto refresh / forward
- Commentaar script
- Cursor
- drop down menu - CSS
- Errorcodes (html)
- Favicon, je eigen icoon bij Favorieten
- HTML karakters // leestekens
- HTML-codes
- Iframe
- Selecteer field
- Selecteer textfield
- Spam email voorkomen via je website

Javascript

- Back / Forward
- check invoer op getallen
- check invoer op spatie
- Datum (javascript)
- Image fotoboek 01
- Image fotoboek 02
- Klok images
- Nummering (javascript)
- Slideshow
- Vraag en antwoord

jQuery / Diversen

- Commandline tips
- Lazy Load
- Retina graphics

PHP

- Aftellen naar datum
- Alle landen
- Check MYSQL-verbinding
- Datum (NL)
- Datum/tijd weergave (php)
- Distinct
- Eregi
- File inlezen in een array en sorteren
- htaccess
- Iedere dag een andere kleur
- Karakters omzetten naar HTML
- Laatste update
- Line2Break
- Loop
- Random image
- Random image uit een bepaalde map
- Server gegevens
- String lengte
- Url met extra info
- Verticaal centreren
- Werken met files (php)
- willekeurige url uit lijst

Url

- 101 Websites and Web Apps

Werken met files (php)

In PHP kunnen we de webserver met files laten werken: openen, informatie eruit lezen of erin schrijven.
PHP kan omgaan met tekstfiles en binaire files.
Hieronder enkele voorbeelden:

Schrijven in een tekstfile

$defile = fopen("oefenfile.txt","a+");
if($defile == FALSE){
echo "Ik kan de file niet openen voor toevoegen";
exit();
}

$nieuweregel="Een regel erbij";
fwrite($defile,"$nieuweregel\n"); // voeg een regel toe
fclose($defile);

Lezen uit een tekstfile

$defile = fopen("oefenfile.txt","r");
if($defile == FALSE){
echo "Ik kan de file niet openen om eruit te lezen";
exit();
}

$regelnummer=1;
while(!feof($defile)){
$volgenderegel = fgets($defile);
if($volgenderegel=="")break;

echo "Regel $regelnummer: $volgenderegel<br>";

$regelnummer++;
} // while
fclose($defile);

File openen

De tabel hieronder geeft de verschillende manieren om een file te openen.
Deze tabel kun je ook vinden op de PHP-site bij de beschrijving van fopen()

'r' Open for reading only; place the file pointer at the beginning of the file.
'r+' Open for reading and writing; place the file pointer at the beginning of the file.
'w' Open for writing only; place the file pointer at the beginning of the file and truncate the file to zero length. If the file does not exist, attempt to create it.
'w+' Open for reading and writing; place the file pointer at the beginning of the file and truncate the file to zero length. If the file does not exist, attempt to create it.
'a' Open for writing only; place the file pointer at the end of the file. If the file does not exist, attempt to create it.
'a+' Open for reading and writing; place the file pointer at the end of the file. If the file does not exist, attempt to create it.
'x' Create and open for writing only; place the file pointer at the beginning of the file. If the file already exists, the fopen() call will fail by returning FALSE and generating an error of level E_WARNING. If the file does not exist, attempt to create it. This is equivalent to specifying O_EXCL|O_CREAT flags for the underlying open(2) system call. This option is supported in PHP 4.3.2 and later, and only works for local files.
'x+' Create and open for reading and writing; place the file pointer at the beginning of the file. If the file already exists, the fopen() call will fail by returning FALSE and generating an error of level E_WARNING. If the file does not exist, attempt to create it. This is equivalent to specifying O_EXCL|O_CREAT flags for the underlying open(2) system call. This option is supported in PHP 4.3.2 and later, and only works for local files.


Zoek

Nieuws

11/02
19/10
07/05
17/03
07/03


KalenderLaatste updates

26/02
16/02
21/12
08/03
17/01
Website: 235 pagina's.