HTML

- Auto refresh / forward
- Commentaar script
- Cursor
- drop down menu - CSS
- Errorcodes (html)
- Favicon, je eigen icoon bij Favorieten
- HTML karakters // leestekens
- HTML-codes
- Iframe
- Selecteer field
- Selecteer textfield
- Spam email voorkomen via je website

Javascript

- Back / Forward
- check invoer op getallen
- check invoer op spatie
- Datum (javascript)
- Image fotoboek 01
- Image fotoboek 02
- Klok images
- Nummering (javascript)
- Slideshow
- Vraag en antwoord

jQuery / Diversen

- Commandline tips
- Lazy Load
- Retina graphics

PHP

- Aftellen naar datum
- Alle landen
- Check MYSQL-verbinding
- Datum (NL)
- Datum/tijd weergave (php)
- Distinct
- Eregi
- File inlezen in een array en sorteren
- htaccess
- Iedere dag een andere kleur
- Karakters omzetten naar HTML
- Laatste update
- Line2Break
- Loop
- Random image
- Random image uit een bepaalde map
- Server gegevens
- String lengte
- Url met extra info
- Verticaal centreren
- Werken met files (php)
- willekeurige url uit lijst

Url

- 101 Websites and Web Apps

HTML


#ACHTERGROND EN KLEUREN
/ #JAVA / #KADERS
#FORMULIEREN
/ #LIJSTEN / #OVERIGE CODES / #PAGINA-INDELING
#SPECIALE TEKENS / #STRUCTURELE OPMAAK / #TABELLEN

BASIS - HTML

Documenttype <HTML></HTML> (begin en eind van het bestand)
Titel <TITLE></TITLE> (verplicht in de kopregels)
Kopgedeelte <HEAD></HEAD> (beschrijvende info, zoals de titel)
Inhoud <BODY></BODY> (hier tussen komt de eigenlijke pagina)

STRUCTURELE OPMAAK 

Koppen <H></H/> (tot 6 niveaus diep) <h1><h2>------<h6>
Kop uitlijnen <H ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT> </H> (bijv: <H1 ALIGH="center">de kop</h1>)
Onderdeel <DIV></DIV>  
Onderdeel uitlijnen <DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER> </DIV>  
Blokcitaat <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> (meestal inspringend)
Nadruk <EM></EM> (meestal getoond als cursief)
Sterke nadruk <STRONG></STRONG> (meestal getoond als vet)
Citaat <CITE></CITE> (meestal cursief)
Code <CODE></CODE> (tekst van computerprogramma)
Voorbeeld-uitvoer <SAMP></SAMP>  
Invoer van toetsenbord <KBD></KBD>  
Variabele <VAR></VAR>  
Definitie <DFN></DFN> (niet veel gebruikt)
Adres van auteur <ADDRESS></ADDRESS>  
Grote letters <BIG></BIG>  
Kleine letters <SMALL></SMALL>  

PAGINA-INDELING

Alinea <P></P> (afsluitende code vaak niet nodig)
Alinea uitlijnen <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P>  
Naar volgende regel <BR> (een Enter)
Voorbij plaatje <BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>  
Horizontale lijn <HR>  
Positie <HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>  
Dikte <HR SIZE="?"> (in pixels)
Breedte <HR WIDTH="?"> (in pixels)
% breedte <HR WIDTH="%"> (als een percentage van paginabreedte)
Massieve lijn <HR NOSHADE> (zonder 3-dimensionaal uiterlijk)
Niet afbreken <NOBR></NOBR> (voorkomt afbreken regel)
Afbreken <WBR> (hier regel afbreken indien nodig)

LIJSTEN

Ongenummerde lijst <UL><LI></UL> (<LI> voor elk element)
Compacte lijst <UL COMPACT></UL>  
Soort teken <UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (voor de hele lijst)
<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (deze & volgende)
Genummerde lijst <OL><LI></OL> (<LI>voor elk element)
Compact <OL COMPACT></OL>  
Soort nummering <OL TYPE=A|a|I|i|1> (voor de hele lijst)
<LI TYPE=A|a|I|i|1> (deze & volgende)
Eerste nummer <OL START=?> (voor de hele lijst)
<LI VALUE=?> (deze & volgende)
Definitie-lijst <DL><DT><DD> </DL> (<DT>=term, <DD>=definitie)
Compact <DL COMPACT> </DL>  
Menu-lijst <MENU><LI> </MENU> (<LI> voor elk element)
Compact <MENU COMPACT> </MENU>  
Bestandenlijst <DIR><LI></DIR> (<LI> voor elk item)
Compact <DIR COMPACT> </DIR>  

ACHTERGROND EN KLEUREN

Plaatje op achtergrond <BODY BACKGROUND="URL">  
Achtergrondkleur <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> (volgorde is rood/groen/blauw) (dit is bijv: goed te zien in PaintShop Pro.)
Tekstkleur <BODY TEXT="#$$$$$$">  
Kleur link <BODY LINK="#$$$$$$">  
Kleur bezochte link <BODY VLINK="#$$$$$$">  
Kleur actieve link <BODY ALINK="#$$$$$$">  
Kleur hover link <BODY HLINK="#$$$$$$"> (dit is de kleur van de link als je met de muis aanwijzer over de hyperlink heengaat.)

SPECIALE TEKENS

Speciaal teken &#?; (? staat voor de ISO 8859-1 code)
< &lt;  
> &gt;  
& &amp;  
" &quot;  
Gedeponeerd handelsmerk &reg;  
Auteursrecht &copy;  
Vaste spatie &nbsp;  

FORMULIEREN

Definieer formulier <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>  
Zend bestand <FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>  
Input-veld <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD| CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT| RESET">  
Veldnaam <INPUT NAME="***">  
Waarde veld <INPUT VALUE="***">  
Aangekruist? <INPUT CHECKED> (voor hokjes en rondjes)
Veldgrootte <INPUT SIZE=?> (in aantal tekens)
Maximale lengte <INPUT MAXLENGTH=?> (in aantal tekens)
Keuzelijst <SELECT></SELECT>  
Lijstnaam <SELECT NAME="***"> </SELECT>  
Aantal opties <SELECT SIZE=?> </SELECT>  
Meervoudige keuze <SELECT MULTIPLE> (kiezen van meer dan één mogelijk)
Optie <OPTION> (dingen die gekozen kunnen worden)
Default optie <OPTION SELECTED>  
Input-venster (> 1 regel) <TEXTAREA ROWS=? COLS=?> </TEXTAREA>  
Naam venster <TEXTAREA NAME="***"> </TEXTAREA>  
Regels afbreken <TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL> </TEXTAREA>  

TABELLEN

Definieer tabel <TABLE></TABLE>  
Tabelrand <table border=?></TABLE>  
Celafstand <TABLE CELLSPACING=?>  
Celmarges <TABLE CELLPADDING=?>  
Gewenste breedte <TABLE WIDTH=?> (in pixels)
Breedte in % <TABLE WIDTH="%"> (percentage van pagina)
Tabel-rij <TR></TR>  
Uitlijning <TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>  
Tabel-cel <TD></TD> (moet binnen een tabel-rij vallen)
Uitlijning <TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>  
Regels niet afbreken <TD NOWRAP>  
Aantal kolommen <TD COLSPAN=?>  
Aantal rijen <TD ROWSPAN=?>  
Gewenste breedte <TD WIDTH=?> (in pixels)
Breedte % <TD WIDTH="%"> (percentage van tabel)
Celkleur <TD BGCOLOR="#$$$$$$">  
Tabelkop <TH></TH> (net zoals gegevens, maar vet en gecentreerd)
Uitlijning <TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>  
Regels niet afbreken <TH NOWRAP>  
Aantal kolommen <TH COLSPAN=?>  
Aantal rijen <TH ROWSPAN=?>  
Gewenste breedte <TH WIDTH=?> (in pixels)
Breedte in % <TH WIDTH="%"> (percentage van tabel)
Celkleur <TH BGCOLOR="#$$$$$$">  
Tabelbijschrift <CAPTION></CAPTION>  
Uitlijning <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM> (onder/boven tabel)

KADERS

Document met kader <FRAMESET></FRAMESET> (in plaats van <BODY>)
Rijhoogtes <FRAMESET ROWS=,,,> </FRAMESET> (pixels of %)
Rijhoogtes <FRAMESET ROWS=*> </FRAMESET> (* = relatieve grootte)
Kolombreedtes <FRAMESET COLS=,,,> </FRAMESET> (pixels of %)
Kolombreedtes <FRAMESET COLS=*> </FRAMESET> (* = relatieve grootte)
Breedte rand <FRAMESET BORDER=?>  
Randen <FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">  
Kleur randen <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">  
Definieer kader <FRAME> (inhoud van een afzonderlijk kader)
Toon document <FRAME SRC="URL">  
Kadernaam <FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>  
Kantlijnbreedte <FRAME MARGINWIDTH=?> (linker- en rechterkantlijnen)
Kantlijnhoogte <FRAME MARGINHEIGHT=?> (onder en boven)
Schuifbalk? <FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">  
Vaste afmeting <FRAME NORESIZE>  
Randen <FRAME FRAMEBORDER="yes|no">  
Kleur randen <FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">  
Inhoud zonder kaders <NOFRAMES></NOFRAMES> (voor browsers die kaders niet ondersteunen)

JAVA

Applet <APPLET></APPLET>  
Bestandsnaam applet <APPLET CODE="***">  
Parameters <APPLET PARAM NAME="***">  
Adres van applet <APPLET CODEBASE="URL">  
Applet identificator <APPLET NAME="***"> (voor referenties elders in de pagina)
Alternatieve tekst <APPLET ALT="***"> (voor browsers die Java niet ondersteunen)
Uitlijning <APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">  
Afmetingen <APPLET WIDTH=? HEIGHT=?> (in pixels)
Ruimte rond applet <APPLET HSPACE=? VSPACE=?> (in pixels)

OVERIGE CODES

Commentaar <!-- *** --> (wordt niet getoond door de browser)
HTML 3.2 proloog <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">  
Doorzoekbaar <ISINDEX> (geeft een doorzoekbare index aan)
Prompt <ISINDEX PROMPT="***"> (tekst waarmee om invoer gevraagd wordt)
Zend zoek- opdracht <A HREF="URL?***"></a> (gebruik een echt vraagteken)
URL van dit bestand <BASE HREF="URL"> (moet in kopgedeelte)
Standaardnaam window <BASE TARGET="***"> (moet in kopgedeelte)
Relatie tot andere bestanden <LINK REV="***" REL="***" HREF="URL"> (moet in kopgedeelte)
Meta-information <META> (moet in kopgedeelte)
Stijlen <STYLE></STYLE> (nog niet algemeen ondersteund) (tussen het <style> element kan heel de opmaak van de tekst en pagina staan)
Scripts <SCRIPT></SCRIPT> (nog niet algemeen ondersteund)


Zoek

Nieuws

11/02
19/10
07/05
17/03
07/03


KalenderLaatste updates

26/02
16/02
21/12
08/03
17/01
Website: 235 pagina's.