HTML

- Auto refresh / forward
- Commentaar script
- Cursor
- drop down menu - CSS
- Errorcodes (html)
- Favicon, je eigen icoon bij Favorieten
- HTML karakters // leestekens
- HTML-codes
- Iframe
- Selecteer field
- Selecteer textfield
- Spam email voorkomen via je website

Javascript

- Back / Forward
- check invoer op getallen
- check invoer op spatie
- Datum (javascript)
- Image fotoboek 01
- Image fotoboek 02
- Klok images
- Nummering (javascript)
- Slideshow
- Vraag en antwoord

jQuery / Diversen

- Commandline tips
- Lazy Load
- Retina graphics

PHP

- Aftellen naar datum
- Alle landen
- Check MYSQL-verbinding
- Datum (NL)
- Datum/tijd weergave (php)
- Distinct
- Eregi
- File inlezen in een array en sorteren
- htaccess
- Iedere dag een andere kleur
- Karakters omzetten naar HTML
- Laatste update
- Line2Break
- Loop
- Random image
- Random image uit een bepaalde map
- Server gegevens
- String lengte
- Url met extra info
- Verticaal centreren
- Werken met files (php)
- willekeurige url uit lijst

Url

- 101 Websites and Web Apps

HTML Errorcodes

Uitleg van errorcodes welke kunnen onstaan bij het oproepen van een html-pagina.

Nummer Error Uitleg
100 Continue De aanvraag was succesvol, het proces gaat nu verder.
101 Switching Protocols De aanvraag van de server om protocols te verwisselen is geaccepteerd.
200 OK Het item vraagt of de server beschikbaar is. 
201 Created Er is een nieuw adres gecreërd.
202 Accepted De aanvraag is geaccepteerd.
203 Non-Authoritative Information De opgevraagde informatie is niet van de server waarvan de info opgevraagd is.
204 No Content Er was geen content beschikbaar voor de aanvraag.
205 Reset Content Een script is gereset om content weer te geven.
206 Partial Content Alleen patrial content wordt weergegeven.
300 Multiple Choices Het adres geeft 2 pagina's weer.
301 Moved Permanently De opgevraagde pagina is permanent verwijderd.
302 Found De opgevraagde pagina is tijdelijk verwijderd, de server zal je automatisch doorsturen naar de nieuwe locatie.
303 See Other De opgevraagde data is elders opgeslagen.
304 Not Modified De opgevraagde data is niet gewijzigt sinds de laatste aanvraag.
305 Use Proxy De opgevraagde data kan alleen worden weergegeven met het gebruik van een proxy-server.
307 Temporary Redirect De opgevraagde pagina is verplaatst.
400 Bad Request De aanvraag is geweigerd vanwege een syntaxis fout in de aanvraag.
401 Unauthorized Het IP adres of de username is niet correct.
402 Payment Required De opgevraagde data is niet weergeefbaar op dit moment. De eigenaar van deze webruimte heeft (nog) niet betaald.
403 Forbidden Je hebt geen toegang tot deze pagina.
404 Not Found De opgevraagde pagina kan niet weergegeven worden.
405 Method Not Allowed De methode waarmee je toegang zoekt, is niet correct.
406 Not Acceptable De browser kan dit type document niet behandelen.
407 Proxy Authentication Required De browser is niet geidentificeerd op de huidige proxy-server.
408 Request Timeout De laadtijd van een pagina is te lang.
409 Conflict Teveel aanvragen voor een bestand tegelijkertijd.
410 Gone Hetzelfde als 404, alleen weet de server dat het bestand er nog is, hij kan het alleen niet vinden.
411 Length Required Als ej een document naar de server verstuurt, en de server heeft geen Content-Lengt specifikatie ontvangen.
412 Precondition Failed Een preconduction instelling werkt niet.
413 Request Entity Too Large Het proces is te groot om door te laten gaan.
414 Request-URI Too Large De opgevraagde URI is te lang om te behandelen.
415 Unsupported Media Type Een verkeerde soort media wordt opgevraagt.
416 Requested Range Not Satisfiable De browser kan een rang niet vinden.
417 Expectation Failed De browser verwacht aanvragen die de server niet aankan.
500 Internal Server Error Interne server error. Fout in de server.
501 Not Implemented De methode waarmee je toegang zoekt tot de server is niet correct.
502 Bad Gateway De server vraagt iets aan een 3e partij, deze geeft een error terug.
503 Service Unavailable De service is momenteel niet bruikbaar.
504 Gateway Timeout De browser is de verbinding met het internet verloren.
505 HTTP Version not supported De server ondersteunt het HTTP type van de browser niet.


Zoek

Nieuws

11/02
19/10
07/05
17/03
07/03


KalenderLaatste updates

26/02
16/02
21/12
08/03
17/01
Website: 235 pagina's.