Diversen

- 40 cent of 2 euro ?
- Automerken
- Bezoekersoverzicht
- De Verbaasde Vos
- Google Home
- IT woordenboek
- Je weet dat je in 2005 leef, wanneer...
- man tussen koffiebonen
- Om over na te denken
- Taalgeintjes
- Typesnelheidmeter
- Vreemd testje met je voet
- Waarheden
- Walvisprotocol
- Wat is jouw leeftijd.
- Woordenboek
- Yabberwalky

Woordenboek

Ambtenaar Iemand die voor elke oplossing een probleem heeft.
Architectuur De kunst van ruimte verspillen.
Bankier Iemand die je een lening wil verstrekken als je in voldoende mate kunt bewijzen dat je die niet nodig hebt.
Bekkenbeul Tandarts die goed werk levert.
Beschaving Een kannibaal die met mes en vork eet.
Bibliotheek Het menselijk denken in een diepvries.
Boek Het stoffelijk overschot van een idee.
Camera De eenoog die koning is in het land van de media.
Conferentie Een bijeenkomst van belangrijke personen die afzonderlijk niets kunnen doen, maar tezamen kunnen besluiten dat er niets gedaan kan worden.
Cultuur Oorspronkelijk betekende dit : 'een stuk zaairijp gemaakte grond'. Was het daar maar bij gebleven.
Criticus Iemand die de weg kent maar geen auto kan besturen.-Een man zonder been die onderricht geeft in hardlopen.-(Er is nog nooit een standbeeld voor een criticus opgericht.)
Cynicus Iemand die, als hij bloemen ruikt, om zich heen kijkt om te kijken waar de kist staat.
Cynisme Een onaangename manier om de waarheid te zeggen.
Debat Een verhit gesprek, waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren.
Deugd Een eigenschap die wij vooral bij anderen bewonderen.
Diplomatie Het voortzetten van oorlog met andere middelen.
Econoom Iemand die het beter weet dan een andere econoom.
Elegance De kunst om hetzelfde anders te doen.
Erfgenamen Mensen die niet geïnteresseerd zijn in wat je doet, maar wat je nalaat.
Ervaring De naam die we aan onze fouten geven.
Examen Een duidelijke, heldere en intelligente uitleg waardoor de leerkracht de leerstof eindelijk begrijpt.
Expert Iemand die steeds meer weet over steeds minder.
Geheim Iets dat we aan een ander geven om het voor ons te bewaren.
Gentlemen Een zéér geduldige wolf.
Geweten Een klok die bij de meeste mensen achterloopt.
Hart Een kerkhof van begraven verwachtingen.
Held Een waaghals die geluk gehad heeft.
Humor Een kortsluiting in de hersens die spastische bewegingen tot gevolg heeft. Dat noemen wij lachen.
Huwelijk Een boek waarvan het eerste hoofdstuk in verzen geschreven is en de rest in proza.-Zoiets als een contract van 365 pagina's tekenen zonder te weten wat er in staat.-Een knoop leggen in je tong die je niet meer met je tanden kunt loskrijgen.
Interpretatie De wraak van het verstand op de kunst.
Intuïtie Het verstand dat haast heeft.
Jeugdbeweging Een complot van volwassenen om de jeugd het bewegen te beletten.
Journalist Iemand die met schaar en lijmpot schrijft.
Kunst Plagiaat of revolutionair
Leven Een droom, en wij zijn slaapwandelaars.-Een vreemde taal, iedereen spreekt het verkeerd uit.-Een brief, retour afzender.-Een horizontale val.
Mensen De grootste parasieten op aarde.
Meteoriet Een groot stuk steen dat te lui is om te blijven vliegen.
Moord De meest extreme vorm van censuur.
Objectiviteit Subjectiviteit in de beschouwing brengen.
Oecumene Een noodoplossing om onze intolerantie ten opzichte van elkaars godsdiensten te verdoezelen.
Oordeel Een schot dat vaak de schutter treft en niet het doel.
Plicht Datgene wat we van anderen verwachten.
Politicus Iedereen met voldoende invloed om zijn oude moeder een baantje als werkster op het stadhuis te bezorgen.
Politiek De kunst van het op geloofwaardige wijze verwisselen van hoofd- en bijzaken.
Radicaal Iemand die zijn beide voeten stevig in de lucht heeft.
Religie God zag dat het goed was; maar dat is lang geleden !
Reputatie Datgene wat de anderen niét van u denken.
Ruitenwisser Regenvoorjeraamweghaalheenenweerstangetje.(mooi scrabble woordje)
Scrabble een spel waarbij nieuwe woorden worden uitgevonden
Snelwandelen Zoiets als een wedstrijd wie het hardst kan fluisteren.
Sport De belangrijkste bijzaak in het leven.
Stijl Jezelf plagiëren
Stilte Een gat in het geluid
Taal Luchtvervuiling
Toeval De schuilnaam van God, als hij zijn naam ergens niet onder wil zetten.
Vergaderen De straf die God gesteld heeft op carrière maken.
Voorbeeld Iets dat mooi blijft zolang het niet nagevolgd wordt.
Vooruitgang Het vermogen van de mens om simpele dingen gecompliceerd te maken.
Vrede Oorlog elders
Werkcolleges Komen erop neer dat je gedachten die je niet hebt, moet verdedigen tegen andere studenten, die er ook geen hebben.


Zoek

Nieuws

11/02
19/10
07/05
17/03
07/03


KalenderLaatste updates

26/02
16/02
21/12
08/03
17/01
Website: 235 pagina's.