File inlezen in een array en sorterenVoorbeeld:

Ongesorteerd
jan
alex
piet
cees

Gesorteerd
alex
cees
jan
pietScript: