Aftellen naar datumVoorbeeld:

Nog -112 dagen tot de datum 1-1-2018.


Script: