Sneltoetsen

CTRL+X

Knippen.

CTRL+V

Plakken.

CTRL+Z

Ongedaan maken.

DEL

Verwijderen.

SHIFT+DEL

Het geselecteerde item definitief verwijderen zonder het item in de Prullenbak te plaatsen.

CTRL terwijl u een item sleept

Het geselecteerde item kopiëren.

CTRL+SHIFT terwijl u een item sleept

Een snelkoppeling naar het geselecteerde item maken.

F2

De naam van het geselecteerde item wijzigen.

CTRL+PIJL-RECHTS

De invoegpositie naar het begin van het volgende woord verplaatsen.

CTRL+PIJL-LINKS

De invoegpositie naar het begin van het vorige woord verplaatsen.

CTRL+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar het begin van de volgende alinea verplaatsen.

CTRL+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie naar het begin van de vorige alinea verplaatsen.

CTRL+SHIFT met een van de pijltoetsen

Een tekstblok markeren.

SHIFT met een van de pijltoetsen

Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren, of tekst in een document selecteren.

CTRL+A

Alles selecteren.

F3

Een bestand of map zoeken.

ALT+ENTER

De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven.

ALT+F4

Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten.

ALT+ENTER

De eigenschappen van het geselecteerde object weergeven.

ALT+SPATIEBALK

Het snelmenu voor het actieve venster openen.

CTRL+F4

Het actieve document sluiten in programma's waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn.

ALT+TAB

Schakelen tussen geopende items.

ALT+ESC

Items doorlopen in de volgorde waarin ze zijn geopend.

F6

Schermelementen doorlopen in een venster of op het bureaublad.

F4

De lijst van de adresbalk weergeven in Deze computer of in Windows Verkenner.

SHIFT+F10

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven.

ALT+SPATIEBALK

Het systeemmenu voor het actieve venster weergeven.

CTRL+ESC

Het menu Start weergeven.

ALT+Onderstreepte letter in een menunaam

Het desbetreffende menu weergeven. Onderstreepte letter in een opdrachtnaam in een geopend menu De desbetreffende opdracht uitvoeren.

F10

De menubalk in het actieve programma activeren.

PIJL-RECHTS

Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen.

PIJL-LINKS

Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten.

F5

Het actieve venster vernieuwen.

BACKSPACE

De map die zich één niveau hoger bevindt, weergeven in Deze computer of in Windows Verkenner.

ESC

De huidige taak annuleren.

SHIFT

wanneer u een cd in het cd-rom-station plaatst Verhinderen dat de cd automatisch wordt gestart.


Zoekfortune cookie

The solution to a problem changes the problem.


fortune cookie

Never let your sense of morals prevent you from doing what is right.